Politica de confidenţialitate

Politica de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate ("Politica de Confidențialitate") descrie maniera în care Ford-Werke GmbH ("Ford", "noi") gestionează informațiile ("datele dvs. cu caracter personal") care sunt colectate când vizitați acest website ("website-ul") sau când ne contactați folosind informațiile furnizate aici.

De asemenea, prezenta Politică de Confidențialitate acoperă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal când achiziționați produse sau servicii prin intermediul website-ului nostru.

În plus față de această notificare, anumite bunuri și servicii Ford (inclusiv unele aplicații Ford) au propriile politici de confidențialitate care descriu în detaliu maniera în care datele dvs. cu caracter personal sunt folosite în anumite contexte. De asemenea, puteți consulta instrucțiunile dvs. de utilizare sau, dacă este necesar, aplicația corespunzătoare pentru informații despre ce date prelucrează și utilizează vehiculul dvs.


Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise

Pentru a ne respecta obligațiile legale de a furniza date privind emisiile, colectăm informații cu privire la consumul dvs. de combustibil și/sau electricitate și le trimitem, împreună cu numărul de identificare al vehiculului, la Comisia UE și Agenția Europeană de Mediu (EEA). Datele sunt colectate prin modemul instalat în vehiculul dvs. (dacă aveți un vehicul conectat la rețea) și/sau ca parte a activităților de mentenanță sau reparații ale vehiculului dvs. Puteți obiecta cu privire la prelucrarea acestor date în orice moment. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să folosiți adresele de contact furnizate în secțiunea „Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată”.


Transferul transfrontalier al datelor dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu legislația privind protecția datelor din Germania și pot fi transferate în Spațiul Economic European („SEE”), precum și în țări din afara SEE (inclusiv SUA). Este posibil ca țările către care sunt transferate datele dvs. cu caracter personal să nu asigure un nivel adecvat de protecție a datelor în opinia Comisiei Europene. În situațiile în care datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE, Ford va lua măsuri adecvate în conformitate cu obligațiile legale relevante pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de țara către care sunt transferate. Aceste măsuri pot include, fără limitare, obținerea asigurărilor contractuale de la terțe părți care au acces la datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu care se angajează să protejeze datele dvs. cu caracter personal cel puțin la nivelul la care sunt protejate în SEE. Informații suplimentare privind maniera în care Ford vă protejează datele cu caracter personal când le transferă în țări din afara SEE, sau cu privire la garanțiile oferite de către Ford cu privire la protejarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt transferate, sunt disponibile la cerere.

Tipul datelor cu caracter personal folosite

Ford colectează date cu caracter personal de pe website

Website-ul vă permite să ne furnizați date cu caracter personal, inclusiv

În plus, Ford își rezervă dreptul de a colaționa datele care îi sunt disponibile - în măsura în care acest lucru este permis de legislația aplicabilă - cu terțe părți, precum agenții de marketing, informații colectate sau obținute din surse disponibile public despre dvs. sau interesele dvs., starea dvs. socio-economică sau socio-demografică, identificatorii online și detaliile de contact actuale.

De asemenea, este posibil ca Ford să fie obligată legal să prelucreze anumite date cu caracter personal. De asemenea, este posibil să fim obligați să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza unei relații contractuale cu dvs. Dacă nu ne furnizați respectivele informații, este posibil ca îndeplinirea acestor obligații să fie împiedicată sau întârziată.


Tipul utilizării datelor dvs. cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm pe website

Durata stocării datelor dvs. cu caracter personal

Ford stochează datele dvs. cu caracter personal în formă identificabilă în perioada care este necesară pentru scopurile în care au fost colectate și pentru a-și îndeplini obligațiile legale și de reglementare. În general, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate în perioada în care se aplică una dintre situațiile următoare:

Temeiurile legale pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Există diverse temeiuri legale pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către Ford. Ford vă prelucrează și utilizează datele cu caracter personal în următoarele cazuri:

Procese decizionale automate

Ford își rezervă dreptul de a fuziona datele dvs. cu caracter personal și de a folosi procese decizionale automate în scopurile menționate mai sus și:

Aceasta poate include, de exemplu, obținerea de informații pentru optimizarea strategiilor de vânzări, evaluarea eficacității măsurilor de marketing și asistenței furnizate clienților de către Ford, realizarea unor analize de piață și identificarea produselor sau serviciilor care pot fi de interes pentru dvs. și contactarea dvs. pentru a vă informa cu privire la aceste aspecte.

În anumite cazuri, decizii automate luate de către Ford pot avea un impact legal sau similar asupra dvs. Cu toate acestea, Ford va lua decizii automate de acest tip doar dacă:

În anumite circumstanțe, puteți obiecta cu privire la utilizarea proceselor decizionale automate sau puteți solicita ca deciziile automate să fie revizuite de către o persoană.

Colectarea datelor din alte surse

Ford dorește să-și personalizeze comunicarea și interacțiunea cu dvs. cât mai aproape posibil de nevoile dvs. Prin urmare, Ford își rezervă dreptul de a utiliza informații despre dvs. obținute din surse disponibile public și de la terțe părți (a se consulta secțiunea de mai sus „Tipul datelor cu caracter personal folosite”) pentru a determina ce produse și servicii Ford pot fi de interes pentru dvs. De exemplu, furnizorii de servicii analitice și de publicitate pot analiza datele colectate online sau din alte surse pentru a obține informații despre caracteristicile și interesele dvs. demografice, precum determinarea grupului de vârstă din care faceți parte și tipurile de produse sau servicii care pot fi de interes pentru dvs.. Pe baza acestor informații, Ford poate furniza (în conformitate cu preferințele dvs. comunicaționale) informații privind produsele și serviciile relevante și poate folosi informațiile disponibile despre dvs. pentru a-și informa Centrele Service dacă le contactați. De asemenea, Ford poate colabora cu terțe părți pentru a afișa publicitate personalizată în funcție de nevoile dvs. pe platforme social media sau, dacă v-ați declarat de acord cu utilizarea cookie-urilor, când navigați pe Internet sau vizitați alte website-uri. Dacă doriți să nu mai primiți materiale de marketing, vă rugăm să consultați secțiunea „Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată”.


Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Ca persoană fizică, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele stocate despre dvs. de către Ford și scopurile stocării datelor, precum și accesul la aceste date și, dacă este necesar, rectificarea acestora. În anumite cazuri, aveți și dreptul de a obiecta împotriva utilizării de către Ford a datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu contact în scopuri de cercetare de piață sau colaționarea datelor dvs. din diferite surse; de a solicita blocarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal într-un format electronic folosit în mod frecvent pentru a le transfera către terțe părți (acesta este denumit deseori dreptul la „portabilitatea datelor”).

Dacă ați aprobat utilizarea datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea secțiunea „Temeiuri legale pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal”), aveți dreptul de a retrage această aprobare în orice moment.

Dacă aveți orice întrebări sau preocupări cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să accesați datele stocate de către Ford sau să exercitați orice alte drepturi de care beneficiați în această privință, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele informații de contact:

Ford Motor Company
Ford România – Compania Naţională de Vânzari
Global City - Şos. Bucureşti Nord nr. 10, Voluntari,
Ilfov, Bucureşti (Pipera)
Cod Poştal: 077190 – România

E-mail: crcro@ford.com

Vă rugăm să informați Ford dacă doriți să vă actualizați datele cu caracter personal în cazul unor schimbări sau dacă doriți rectificarea oricăror erori ale datelor stocate de către Ford.

Ford a desemnat un Comisar pentru Protecția Datelor. Îl puteți contacta la dsb@ford.com.

Dacă aveți orice plângeri cu privire la utilizarea de către Ford a datelor dvs. cu caracter personal, sperăm că ne veți contacta pe noi mai întâi. Cu toate acestea, puteți transmite plângeri și la autoritatea relevantă pentru protecția datelor.

Alte website-uri și rețele sociale

Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri care nu sunt sub controlul nostru și pentru care prezenta Politică de Confidențialitate nu se aplică. Dacă accesați alte website-uri utilizând link-urile furnizate, operatorii acestor website-uri pot colecta informații despre dvs. pe care le utilizează în conformitate cu politicile lor de confidențialitate, care pot diferi de aceasta.

De asemenea, website-ul vă poate oferi opțiunea de a partaja informații despre Ford, website sau produsele și/sau serviciile disponibile prin intermediul acestuia printr-o funcție social media sau de a le urmări (de exemplu, butoanele "share this", "like" sau "follow").

Oferim această funcție pentru a crea interes pentru website printre membrii rețelelor dvs. sociale și pentru a vă oferi oportunitatea de a partaja opinii, știri și recomandări pe website cu persoanele dvs. de contact și de a le urmări. Cu toate acestea, ar trebui să știți că atunci când datele cu caracter personal sunt partajate pe o rețea socială, aceste date pot fi colectate de către furnizorul rețelei sociale și făcute publice, inclusiv prin intermediul motoarelor de căutare pe internet.

Ar trebui să citiți întotdeauna cu atenție politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați sau rețea socială pe care o folosiți pentru a partaja informații, pentru a înțelege practicile de confidențialitate ale acestora.

În anumite secțiuni ale acestui website, este posibil ca vizitatorilor să li se solicite să folosească instrumentul Google reCAPTCHA pentru a realiza o verificare de identitate, pentru a ne asigura că un bot nu utilizează anumite funcții ale website-ului.

Google colectează informații hardware și software, precum date privind dispozitive și aplicații, pentru a realiza aceste verificări.

Google este o companie independentă și datele colectate de către Google fac obiectul politicii de confidențialitate a Google. Recomandăm să citiți politica de confidențialitate a Google la http://www.google.com/privacy.html și secțiunea Google "Maniera în care Google folosește informații de pe website-uri sau aplicații care utilizează serviciile noastre" (la www.google.com/policies/privacy/partners/), pentru a înțelege maniera în care datele sunt colectate, utilizate și partajate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu vârste mai mici de 16 ani

Nu prelucrăm în mod intenționat date cu caracter personal ale persoanelor cu vârste mai mici de 16 ani. Dacă ne transmiteți aprobarea de a vă contacta, de exemplu în scopuri publicitare, Ford presupune că aveți mai mult de 16 ani.

Modificări ale prezentei Politici

Ford își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică în mod periodic. În acest caz, Ford vă va notifica privind modificările. Dacă respectivele modificări sunt substanțiale, Ford vă va notifica în timpul util pentru a vă oferi oportunitatea de a vă exercita drepturile în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, de a obiecta cu privire la prelucrarea acestora).

NOTĂ

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. *Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.

" " " " "