Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să luați la cunostință Politica de Confidențialitate Ford, detaliată în cele ce urmează. Aceste informații sunt detaliate de un număr de întrebări frecvente (FAQ) care sunt de asemenea disponibile online și care fac parte din această Politica de Confidențialitate. Această Politica de Confidențialitate descrie modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Ford România SA („Ford România”) în legatură cu operarea acestui site web, furnizarea serviciilor sale, vânzarea produselor sale, în scopul de a vă ține la curent cu inițiativele sale și pentru a înbunătăți modul în care vă deservim. Pentru orice întrebare specifică neacoperită de secțiunea întrebări frecvente, vă adresăm rugămintea de a ne trimite solicitarea dumneavoastră prin poștă la adresa Ford România, Global City- Șoseaua București Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov București (Pipera)- Cod poștal 077190-România.

Ford România este notificat la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr. 17306. Ford România respectă dreptul la confidențialitate al tuturor utilizatorilor site-urilor sale și al persoanelor ale căror date le prelucrează în alte moduri și orice informație colectată despre dumneavoastră va fi utilizată, în primul rând, pentru furnizarea serviciilor pe care le puteți solicita iar în al doilea rând, cu acordul dumneavoastră, pentru a va ține la curent cu inițiativele Ford România și pentru ameliorarea modului în care vă deservim. Realizăm acest lucru prin utilizarea în mod adecvat a acestor informații, astfel cum este detaliat în cele ce urmează.

Informațiile nu vor fi dezvaluite niciunei persoane din afara Ford Motor Company Group1, a societăților afiliate sau asociate la aceasta, a agențiilor, distribuitorilor sau persoanelor autorizate, reprezentanților ori distribuitorilor și a altor societăți cu care Ford România și Ford Motor Company Group1 (împreună denumite Ford) au contractat prestarea de servicii în beneficiul dumneavoastră , precum și din afara oricărui reprezentant, cesionar sau înlocuitor al parților la care s-a făcut referire mai sus. Informațiile vor fi tratate în conformitate cu prevederile legislației române cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în special în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Legea privind Protecția Datelor”) și pot fi stocate și utilizate inițial în interiorul său în afara Uniunii Europene (UE) / Zonei Economice Europene (ZEE), oriunde în lume (inclusiv în Statele Unite ale Americii). Transferul datelor cu caracter personal în state din afara UE / ZEE se realizează pentru unul sau mai multe din scopurile menționate mai sus iar Ford România va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate într-un mod adecvat.

Aveți o serie de drepturi în baza legislației românești privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a afla ce informații deținem despre dumneavoastră și în ce scopuri și de a modifica aceste date, dacă este cazul, aveți de asemenea, dreptul de a ne solicita să nu utilizăm aceste informații, pe motive întemeiate legitime. Vom lua toate măsurile posibile pentru a vă respecta dorințele. Este posibil, cu toate acestea, ca anumite prevederi legale, în special cele privitoare la aspecte de siguranța si la reglementarea domeniului financiar (de exemplu, în relațiile cu Ford Credit), să nu ne permită acest lucru. Aveți, de asemenea, dreptul de a nu fi supus deciziilor individuale efectuate prin mijloace automatizate. Va puteți exercita aceste drepturi adresându-vă în scris la adresa Ford România, Global City- Șoseaua București Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov București( Pipera)- Cod poștal 077190-România.

Dacă aveți întrebări concrete care nu sunt acoperite în secțiunea de Întrebări frecvente, vă adresam rugămintea de a ne trimite solicitarea dumneavoastră prin poștă la adresa Ford România, Global City- Șoseaua București Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov București (Pipera)- Cod poștal 077190-România.

1Ford Motor Company Group, o societate cu sediul în Statele Unite ale Americii, („FMC”) include în contextul acestei Politici de Confidențialitate acele societăți în care FMC deține cel putin 50% din acestea (acestea incluzând societățile naționale Ford și societățile enumerate mai jos). Pentru scopurile acestei Politici de Confidențialitate FMC va include și Mazda, în care Ford deține mai puțin de 50%, precum și Ford Credit și Lincoln Mercury.

Întrebări frecvente cu privire la Politica de Confidențialitate

Colectarea acestor informații va permite Ford România să îndeplinească următoarele obiective:

  1. Să facă acest site mai accesibil și mai funcțional pentru dumneavoastră, nesolicitând introducerea informațiilor în mai multe rânduri.
  2. Să furnizăm mai rapid informații.
  3. Să generăm conținut mai relevant pentru dumneavoastră.
  4. Să vă ajutăm să identificați cu ușurință serviciile ori informațiile pe care Ford vi le poate oferi.
  5. Să folosim aceste informații pentru a aduce îmbunătățiri site-ului.
  6. Să identificăm tendințe generale cu privire la site și la utilizarea acestuia.
  7. Să vă furnizăm serviciile și produsele solicitate Ford.
  8. Să vă informăm cu privire la noi produse, oferte speciale, informații actualizate și alte noi servicii pe care Ford România consideră că ar putea fi utile pentru dumneavoastră. În cazurile în care avem acordul dumneavoastră, este posibil să autorizăm alte societăți să ia direct legatura cu dumneavoastră.

Ce informații pot fi colectate de către Ford România?

La Ford România, ne-am propus să vă oferim un control cât mai mare asupra informațiilor dumneavoastră personale. În general, puteți vizita site-urile Ford România fară a ne spune cine sunteți sau a ne dezvălui orice alte informații personale. În anumite situații, însă, e posibil să avem nevoie de informații cu privire la dumneavoastră, cum ar fi numele ori adresa. Este intenția noastră să vă atenționăm înainte de a colecta prin intermediul internetului informații cu caracter personal de la dumneavoastră.

Vom colecta informații personale care pot fi asociate în mod direct cu dumneavoastră numai după finalizarea Procesului de Înregistrare prin Internet al Ford.

Chiar înainte de înregistrare vom colecta informații anonime cu privire la modul în care ați utilizat acest site. Aceasta este o procedură uzuală pentru orice site de pe Internet. Informațiile colectate nu vă identifică personal dar ne pot fi utile pentru scopurile noastre de marketing sau pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim.

Daca sunteți de acord să furnizați către Ford România, prin intermediul internetului, informații personale necesare - de exemplu, pentru a coresponda cu dumneavoastră, a procesa o comandă ori a vă abona, intenționăm să vă informăm despre modul exact în care vom utiliza aceste informații. Dacă ne anunțati că nu doriți ca aceste informații să fie folosite de către noi pentru a ține legătura cu dumneavoastră, vă vom respecta dorința.

Ford România va colecta și prelucra următoarele categorii de informații despre dumneavoastră:

Vă vom informa în avans când intenționăm să colectam date personale suplimentare despre dumneavoastră.

Cum va colecta și stoca Ford România aceste informații?

mai multe moduri; fie solicitându-le direct de la dumneavoastră (de exemplu, printr-un formular de înregistrare), fie înregistrând automat informații despre vizita dumneavoastră pe acest site. De exemplu, e posibil să colectăm informații despre paginile pe care le-ați vizitat sau să înregistrăm alegerile pe care le-ați făcut.

Informațiile sunt stocate într-un mediu securizat protejat de o combinație de mijloace fizice și tehnice. Publicul nu are niciun fel de acces la aceste informații.

Cât timp va stoca Ford România aceste informații?

Ford România va stoca aceste informații într-un mediu sigur și protejat pentru toată perioada desfășurării activității sale , atât timp cât considerăm că informațiile ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum vă putem deservi și respecta dorințele, cu excepția cazului în care ne solicitați, pe baza unor motive legitime temeinice, să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră. Dincolo de acest considerent, legislația în vigoare ne poate impune păstrarea informațiilor pentru o anumită perioadă de timp.

Pentru a înțelege cum puteți modifica sau actualiza informațiile stocate despre dumneavoastră vă rugăm să consultați întrebarea corespunzătoare din această secțiune.

Unde vor fi stocate informațiile dumneavoastră?

Ford are operațiuni în numeroase țări, din întreaga lume. Pentru a le oferi clienților noștri, oriunde aceștia s-ar afla, servicii de cea mai bună calitate, ne administrăm toate site-urile Internet dintr-un singur site central. Acesta se află, pentru moment, în Marea Britanie și va fi mutat în Statele Unite ale Americii începând cu luna octombrie 2010.

De ce colectează Ford România aceste informații?

Avem nevoie de aceste informații pentru a ne îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim; ne dorim să facilităm adaptarea serviciilor și produsele noastre nevoilor dumneavoastră specifice. De asemenea, avem nevoie de aceste date pentru a vă furniza serviciile și informațiile solicitate și a vă ține la curent cu inițiativele noastre.

Care este aplicabilitatea acestei politici?

Politica de Confidențialitate se aplică site-urilor destinate consumatorilor individuali. Ea nu se aplică vizitatorilor care reprezintă persoane juridice.

Angajamentul Ford România cu privire la drepturile copiilor

Protejarea vieții private a copiilor este extrem de importantă. De aceea, nu colectăm sau nu stocăm niciodată pe site-urile noastre informații de la persoane despre care știm că au mai puțin de 18 ani, decât cu acordul, verificabil, al părinților și, în cazul minorilor între 14 și 18 ani, de asemenea cu acordul minorului și nu vom condiționa participarea unui copil de furnizarea unor informații personale suplimentare față de informațiile necesare pentru participare la respectiva activitate. Părinții pot verifica informațiile despre copiii lor și pot solicita ștergerea acestora.

Ce sunt cookies?

Exista o tehnologie numită“ cookies”, care poate fi folosită pentru a vă furniza informații adaptate de pe un site web. O cookie este o serie de date , un fișier care nu este altceva decât o linie de text pe care un site web îl poate trimite browser-ului dumneavoastră, care la rândul său îl poate stoca în sistemul dumneavoastră. Unele pagini Ford utilizează cookies în scopul de a vă oferi servicii mai complete când ne revizitați site-ul. De exemplu, o cookie v-ar putea ajuta să evitați reintroducerea datelor deja furnizate catre noi.

Vă puteți seta browser-ul pentru a vă notifica ori de câte ori primiți o cookie, dându-vi-se posibilitatea să decideți dacă o acceptați sau nu.

Cum se sterg cookies

Puteți șterge cu usurință orice cookie instalată în folderul cookie al browser-ului dumneavoastra. De exemplu, dacă utilizați Microsoft Internet Explorer:
Deschideți „Windows Explorer”
Click pe butonul „Search” din bara de instrumente
Tastați „cookie” în fereastra de căutare „Folders and Files”
Selectați „My Computer” în căsuța „Look in”
Click pe „Search now”
Dublu click pe folderele găsite
„Select” orice fișier cookie
Tastați butonul „Delete” de pe tastatură
Dacă nu utilizați Microsoft Windows Explorer , puteți selecta „cookies’’ din funcția „Help” pentru informații despre unde să găsiți folderul cookie.

Scoaterea din funcțiune și repunerea în funcțiune a cookies

Puteți accepta ori refuza cookies modificând setările browser-ului dumneavoastră.Totuși, este posibil să nu puteți utiliza toate aplicațiile interactive de pe site-ul nostru dacă cookies sunt dezinstalate. În caz că doriți să fiți avertizat înainte de acceptarea unei cookie pe hard-disk-ul dumneavoastră, urmați instrucțiunile de mai jos:

În Internet Explorer 6.0:
Mergeți în meniul „Tools”
Click pe „Internet Options”
Click pe „Privacy Tab”
Mutați cursorul pentru a alege setările preferate
Click pe „OK”
Mergeți în lista dumneavoastră cookies
Stergeți toate fișierele pe care le aveți acolo, astfel se vor șterge toate cookies
Odată șterse aceste fișiere, nu veți mai avea cookies și browser-ul dumneavoastră nu va mai trimite sau primi noi cookies.

În Internet Explorer 7.0:
Ieșiți din Internet Explorer 7, apoi ieșiți din orice aplicație Microsoft Windows Explorer
Click „Start”, click „Run”, tastați „inetcpl.cpl” apoi apăsați ENTER
Pe tab-ul general, click „Delete” sub Browsing History în căsuța de dialog Internet Properties
În căsuța de dialog Browsing History, click „Delete Cookies”
În căsuța de dialog Delete Cookies, click „Yes”.

În Internet Explorer 8.0:
Click „Safety” în bara Command
Selectează „Delete Browsing History”
Selectează opțiunea pentru cookies și click „Delete”
Alternativ, noua aplicație de navigare specifică Internet Explorer 8, InPrivate, permite utilizatorilor să navigheze pe internet fără a înregistra informații de pe site-urile vizitate (inclusiv cookies). Pentru utilizarea modulului In Private:
Click „Safety” în bara Command
Selectați „InPrivate Browsing”
Dacă utilizați o versiune mai veche a Internet Explorer care nu este menționată aici, vă rugăm vizitați site-ul Microsoft pentru a descarca o versiune mai nouă.
În Mozilla Firefox:
Click pe „Tools”, apoi pe „Options” (sau pe „Edit | Preferences” pe Linux)
Selectați „Privacy”
În panoul cookies, click pe „Show Cookies”
Pentru a șterge singura cookie, dați click pe intrarea din listă și pe butonul „Remove Cookie”
Pentru a șterge toate cookies, dați click pe butonul „Remove All Cookies”.

În Google Chrome:
Click pe meniul „Tools” și selectați „Options”
Click pe tab-ul „Under the Hood” și instalați secțiunea „Security”
În secțiunea „Cookie settings”, click pe butonul „Show cookies”
Selectați „Remove all” pentru a șterge toate cookies din listă (alternativ, puteți șterge toate cookies create într-o anumită perioadă de timp prin selectarea opțiunii „Clear browsing data” din meniul Tools).
Pentru a șterge o anumită cookie, nu trebuie decât să selectați site-ul web care alege cookie din listă și să dați click „Remove” sau butonul Close la terminare.

În Safari:
Alegeți „Preferences” din meniul Safari
Selectați icon-ul „Security”
Apăsați butonul „Show Cookies”
Selectați cookies pe care doriți să le ștergeți din listă
Apăsați butonul Delete.

Ce sunt profilurile de consumatori?

Fiecare consumator înregistrat are un profil personal unic. Fiecărui profil îi este alocat un număr personal de identificare, de asemenea unic, care ne permite să ne asigurăm că dumneavoastră sunteți singurul care își poate accesa profilul.

La înregistrare, vă creăm profilul, vă alocăm un număr personal de identificare, după care este posibil să trimitem acest număr înapoi pe hard-drive-ul dumneavoastră, sub forma unui fișier „cookie”. Codul este doar al dumneavoastră. El constituie pașaportul dumneavoastră pentru o călătorie fără întreruperi pe toate site-urile Ford. Acest cod vă poate permite să vizitați aceste site-uri fără a fi nevoiți să completați mai multe formulare cu informații deja furnizate. Chiar dacă accesați site-urile de la computere diferite nu este nevoie să vă re-înregistrați, este suficient să folosiți numărul personal de identificare pentru a vă identifica.

Cum modific informațiile mele personale?

Profilul dumneavoastră de consumator poate fi utilizat și pentru a personaliza elementele și modul de afișare a paginilor, pentru a corespunde preferințelor și setărilor dumneavoastră.

Unele site-uri Ford utilizează pagini de înregistrare care vă permit să studiați și să actualizați Informațiile Personale pe care le-ați furnizat.

În alte cazuri, aveți la dispoziție soluția de a anula participarea la serviciul respectiv. În orice alte cazuri în care vi se solicită actualizarea informațiilor personale, vă rugăm să urmați instrucțiunile primite.

Alternativ, puteți trimite solicitarea de modificare prin poștă la adresa Ford România, Global City- Șoseaua București Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov București Pipera- Cod postal 077190 - România.

Ce îmi puteți spune despre securitatea site-ului și a internetului?

Internetul nu este un mediu sigur și ar trebui să fiți întotdeauna prevăzători cu privire la informațiile pe care le transmiteți online.

Informațiile personale colectate de către site-urile Ford sunt stocate în medii securizate, la care publicul nu are acces. În anumite cazuri, cum ar fi cel al transmiterii numerelor de carduri bancare, informațiile personale sunt încriptate înainte de efectuarea tranzacției, folosind tehnologii de securitate specifice.

Ce opțiuni am la dispoziție, dacă mă înregistrez?

Dacă decideți să vă înregistrați, veți putea decide ce fel de informații doriți să primiți din partea Ford. Dacă nu doriți ca Ford să vă comunice alte oferte cu privire la produsele, evenimente, programe ori servicii Ford, puteți selecta opțiunea adecvată.

Ofertele pot fi trimise prin poștă, poșta electronică, telefon sau orice alte mijloace adecvate.

Ce se întâmplă dacă nu mă înregistrez?

Dacă optați să nu vă înregistrați sau să nu furnizați informații personale, veți putea, în general, să folosiți cea mai mare parte a funcționalităților site-urilor Ford. Nu veți putea, însă, să accesați secțiunile care presupun înregistrare.

Chiar și în cazul în care nu vă înregistrați, este posibil să colectăm informații anonime despre modul în care utilizați site-ul. Aceste informații nu pot fi folosite pentru a vă identifica, dar pot fi utile pentru activitățile noastre de marketing și pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim.

În ce condiții e posibil ca această Politică de Confidențialitate să nu se aplice?

Pe lângă trimiterea de informații personale direct către site-urile Ford, este posibil de asemenea să trimiteți informații personale prin conversații electronice în direct (Chat), schimburi de mesaje electronice ori postări pe forum-uri de discuții care vă sunt puse la dispoziție pe site-urile Ford. Politica de Confidențialitate nu acoperă acest mod de transferare a informațiilor cu caracter personal. Trebuie să fiți precauți înainte de a distribui informații personale în modurile enumerate mai sus.

Cum pot lua legatura cu Ford?

Pentru orice fel de întrebări ori comentarii cu privire la Politica noastră de confidențialitate, puteți lua legatura cu noi la: Ford România, Global City- Șoseaua București Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov București (Pipera)- Cod poștal 077190-România.

NOTĂ

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. *Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.