Termeni şi condiţii

Acest site (www.accesorii-ford.ro) este administrat de către Ford România. Accesul la acest site este guvernat de termenii şi condiţiile de utilizare detaliate mai jos. Puteţi, de asemenea, să consultaţi Politica Ford de Confidenţialitate pe Internet.

Condiţii Generale

Ford România a depus toate eforturile pentru a prezenta, pe acest site, informaţii corecte şi precise.

Ford România caută, în permanenţă, noi moduri de a îmbunătăţi caracteristicile, designul şi procesul de fabricaţie al vehiculelor sale; de aceea, informaţiile prezentate sunt în permanentă schimbare. Deşi luăm toate măsurile pentru a furniza informaţii şi specificaţii actualizate, acest site nu trebuie considerat un ghid absolut al produselor şi serviciilor furnizate de Ford, ori o ofertă concretă de vânzare a unui anumit vehicul. Distribuitorii şi Dealerii nu sunt mandatari ai Ford România şi nu au dreptul de a obliga Ford România, prin niciun fel de angajament sau declaraţie, explicite ori implicite. Orice referiri, prezentate în acest site, la viteza şi performanţă nu trebuie interpretate drept un îndemn de a adopta un stil de şofat periculos ori de a depăşi limitele legale de viteză.

Toate cifrele referitoare la consumul de combustibil sunt în conformitate cu Directiva 93/116/EC. Acestea au fost calculate în baza ciclului de testare folosit pentru clasificarea oficială cu privire la emisiile de noxe. Ele nu pot fi comparate cu cifrele anterioare privind viteza constantă / în oraş şi sunt mai reprezentative pentru consumul real de combustibil din trafic. În condiţiile unei utilizări normale, consumul de combustibil al unui vehicul poate diferi de nivelurile obţinute în cursul procedurilor de testare, depinzând şi de stilul de şofat, de condiţiile de trafic, de starea drumului, de factorii de mediu şi de starea tehnică a vehiculului. Pentru orice fel de lămuriri suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu Dealerul dumneavoastră.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website şi la conţinutul său, sunt deţinute sau licenţiate de către Ford România ori utilizate de Ford România în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Ford sau al deţinătorului drepturilor de autor.

Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informaţie conţinute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepţia utilizării personale, non-comerciale. Sunteţi de acord să utilizaţi acest site doar în scopuri legale.

Ford România îşi rezervă dreptul de a utiliza în scopuri proprii orice fel de materiale trimise prin intermediul acestui site, inclusiv texte şi imagini – fie pe acest site, fie în orice alta formă, inclusiv pentru scopuri publicitare. Ford România îşi rezervă dreptul de a monitoriza materialele trimise şi de a le modifica ori respinge.

Limitarea Responsabilităţii (Disclaimer)

Încercăm să furnizăm informaţii corecte, complete şi actualizate. Cu toate acestea, prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate aici, care intră în vigoare începând cu momentul primei accesări de către dumneavoastră a acestui site. Prin utilizarea acestui site de către un minor având vârsta sub 14 ani, dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi la respectarea termenilor si condiţiilor, în numele minorului, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. De asemenea, prin utilizarea acestui site, dumneavoastră, în calitate de minor având vârsta cuprinsă între 14 si 18 ani, vă exprimaţi acordul şi consimţiţi la respectarea termenilor şi condiţiilor, iar dumneavoastră, în calitate de ocrotitor legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi ca el să se oblige la respectarea termenilor şi condiţiilor, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor.

Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, acest site şi toate informaţiile, inclusiv, fără a se limita la, textele, numele, imaginile, pozele, siglele, link-urile, simbolurile şi orice alte materiale, sunt furnizate ca atare, doar în masura în care sunt disponibile şi fără nicio declaraţie de garanţie sau aprobare, explicită ori implicită. În special, nu garantăm în niciun fel corectitudinea ori integritatea informaţiilor furnizate pe acest site; de asemenea, nu declarăm şi nu garantăm acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor furnizate pe acest site şi nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă şi fără erori ori că site-ul şi serverele pe care este găzduit nu prezintă disfuncţionalităţi ori nu sunt infectate cu viruşi informatici.

În limita maximă permisă de lege, Ford România nu va fi răspunzător în niciun caz, faţă de nicio persoană pentru niciun fel de pierderi ori daune suferite ca urmare a utilizării oricăror informaţii sau produse prezentate pe acest site, inclusiv, fără a se limita la daunele indirecte ori incidentale, sau orice fel de daune survenite în urma utilizării sau imposibilităţii de utilizare, pierderii de informaţii sau de profituri, fie în temeiul răspunderii contractuale sau a răspunderii bazate pe neglijenţă sau pe alte acţiuni vătămătoare, rezultând din sau în legatură cu utilizarea acestui site.

Prin derogare de la orice alte prevederi din aceşti termeni şi condiţii, în măsura maximă permisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcţionalitatea ori disponibilitatea acestui site.

Mărci

Toate numele, imaginile, siglele care identifică Ford reprezintă mărci ale Ford. Orice brand-uri, produse, servicii ori nume comerciale ale unor terţe părţi sunt mărcile, mărcile de servicii şi numele comerciale ale titularilor respectivi. Ford nu oferă permisiunea de utilizare a acestora niciunei alte persoane în afară de titularii de drept. Orice astfel de utilizare poate constitui o încălcare a drepturilor titularilor.

Linkuri Externe

Ford România nu declară, nu garantează, nu aprobă şi nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la site-urile externe care conţin link-uri către acest site sau către care pot exista link-uri în acest site. Niciun site extern pe care îl vizitaţi prin accesarea unui link din acest site nu se află sub controlul Ford, iar vizitarea site-ului extern se face pe răspunderea dumneavoastră.

Limitarea responsabilităţii cu privire la programe

Programele care pot fi descărcate de pe acest site au fost verificate şi testate amănunţit în toate etapele de producţie, dar recomandăm utilizarea unui program anti-virus înainte de instalare. De asemenea, recomandăm realizarea unei copii de siguranţă a hard-disk-ului, înainte de utilizarea programelor. În limita maximă permisă de lege, Ford România nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de disfuncţionalitate, deteriorare şi/sau pierdere de informaţii rezultate în urma utilizării acestor programe pe computerul dumneavoastră personal. Înainte de instalarea programelor pe computerele legate în reţea, vă rugăm să consultaţi administratorul reţelei.

Jurisdicţie

Termenii şi condiţiile prezentate aici vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia română. Orice fel de dispute născute în legătură cu aceşti termeni şi condiţii vor fi supuse deciziei instanţelor competente din România.

În cazul în care oricare dintre aceşti termeni va fi stabilit ca fiind ilegali, ineficace ori inaplicabili, din cauza legislaţiei oricărui stat sau ţară în care aceşti termeni urmează să se aplice, acesta va fi eliminat din prezenţii termeni şi condiţii. Celelalte prevederi vor rămâne aplicabile integral şi vor continua să fie obligatorii şi executorii pentru părţi.

Ford îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre aceşti termeni şi condiţii oricând, prin postarea on-line a modificărilor.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii şi/sau cu modificările aduse lor, vă rugăm să încetaţi folosirea acestui site imediat.

NOTĂ

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® sunt mărci comerciale ale Ford sau ale societăţilor sale afiliate.

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. *Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.

" " " "