Politica de confidenţialitate

Politica de Confidenţialitate

Prezenta Politică de Confidenţialitate ("Politica de Confidenţialitate") descrie maniera în care Ford-Werke GmbH ("Ford", "noi") gestionează informaţiile ("datele dvs. cu caracter personal") care sunt colectate când vizitaţi acest website ("website-ul") sau când ne contactaţi folosind informaţiile furnizate aici.

De asemenea, prezenta Politică de Confidenţialitate acoperă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal când achiziţionaţi produse sau servicii prin intermediul website-ului nostru.

În plus faţă de această notificare, anumite bunuri şi servicii Ford (inclusiv unele aplicaţii Ford) au propriile politici de confidenţialitate care descriu în detaliu maniera în care datele dvs. cu caracter personal sunt folosite în anumite contexte. De asemenea, puteţi consulta instrucţiunile dvs. de utilizare sau, dacă este necesar, aplicaţia corespunzătoare pentru informaţii despre ce date prelucrează şi utilizează vehiculul dvs.


Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise

Pentru a ne respecta obligaţiile legale de a furniza date privind emisiile, colectăm informaţii cu privire la consumul dvs. de combustibil şi/sau electricitate şi le trimitem, împreună cu numărul de identificare al vehiculului, la Comisia UE şi Agenţia Europeană de Mediu (EEA). Datele sunt colectate prin modemul instalat în vehiculul dvs. (dacă aveţi un vehicul conectat la reţea) şi/sau ca parte a activităţilor de mentenanţă sau reparaţii ale vehiculului dvs. Puteţi obiecta cu privire la prelucrarea acestor date în orice moment. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să folosiţi adresele de contact furnizate în secţiunea „Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată”.


Transferul transfrontalier al datelor dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor din Germania şi pot fi transferate în Spaţiul Economic European („SEE”), precum şi în ţări din afara SEE (inclusiv SUA). Este posibil ca ţările către care sunt transferate datele dvs. cu caracter personal să nu asigure un nivel adecvat de protecţie a datelor în opinia Comisiei Europene. În situaţiile în care datele cu caracter personal sunt transferate în ţări din afara SEE, Ford va lua măsuri adecvate în conformitate cu obligaţiile legale relevante pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de ţara către care sunt transferate. Aceste măsuri pot include, fără limitare, obţinerea asigurărilor contractuale de la terţe părţi care au acces la datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu care se angajează să protejeze datele dvs. cu caracter personal cel puţin la nivelul la care sunt protejate în SEE. Informaţii suplimentare privind maniera în care Ford vă protejează datele cu caracter personal când le transferă în ţări din afara SEE, sau cu privire la garanţiile oferite de către Ford cu privire la protejarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt transferate, sunt disponibile la cerere.

Tipul datelor cu caracter personal folosite

Ford colectează date cu caracter personal de pe website

Website-ul vă permite să ne furnizaţi date cu caracter personal, inclusiv

În plus, Ford îşi rezervă dreptul de a colaţiona datele care îi sunt disponibile - în măsura în care acest lucru este permis de legislaţia aplicabilă - cu terţe părţi, precum agenţii de marketing, informaţii colectate sau obţinute din surse disponibile public despre dvs. sau interesele dvs., starea dvs. socio-economică sau socio-demografică, identificatorii online şi detaliile de contact actuale.

De asemenea, este posibil ca Ford să fie obligată legal să prelucreze anumite date cu caracter personal. De asemenea, este posibil să fim obligaţi să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza unei relaţii contractuale cu dvs. Dacă nu ne furnizaţi respectivele informaţii, este posibil ca îndeplinirea acestor obligaţii să fie împiedicată sau întârziată.


Tipul utilizării datelor dvs. cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm pe website

Durata stocării datelor dvs. cu caracter personal

Ford stochează datele dvs. cu caracter personal în formă identificabilă în perioada care este necesară pentru scopurile în care au fost colectate şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile legale şi de reglementare. În general, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate în perioada în care se aplică una dintre situaţiile următoare:

Temeiurile legale pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Există diverse temeiuri legale pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către Ford. Ford vă prelucrează şi utilizează datele cu caracter personal în următoarele cazuri:

Procese decizionale automate

Ford îşi rezervă dreptul de a fuziona datele dvs. cu caracter personal şi de a folosi procese decizionale automate în scopurile menţionate mai sus şi:

Aceasta poate include, de exemplu, obţinerea de informaţii pentru optimizarea strategiilor de vânzări, evaluarea eficacităţii măsurilor de marketing şi asistenţei furnizate clienţilor de către Ford, realizarea unor analize de piaţă şi identificarea produselor sau serviciilor care pot fi de interes pentru dvs. şi contactarea dvs. pentru a vă informa cu privire la aceste aspecte.

În anumite cazuri, decizii automate luate de către Ford pot avea un impact legal sau similar asupra dvs. Cu toate acestea, Ford va lua decizii automate de acest tip doar dacă:

În anumite circumstanţe, puteţi obiecta cu privire la utilizarea proceselor decizionale automate sau puteţi solicita ca deciziile automate să fie revizuite de către o persoană.

Colectarea datelor din alte surse

Ford doreşte să-şi personalizeze comunicarea şi interacţiunea cu dvs. cât mai aproape posibil de nevoile dvs. Prin urmare, Ford îşi rezervă dreptul de a utiliza informaţii despre dvs. obţinute din surse disponibile public şi de la terţe părţi (a se consulta secţiunea de mai sus „Tipul datelor cu caracter personal folosite”) pentru a determina ce produse şi servicii Ford pot fi de interes pentru dvs. De exemplu, furnizorii de servicii analitice şi de publicitate pot analiza datele colectate online sau din alte surse pentru a obţine informaţii despre caracteristicile şi interesele dvs. demografice, precum determinarea grupului de vârstă din care faceţi parte şi tipurile de produse sau servicii care pot fi de interes pentru dvs.. Pe baza acestor informaţii, Ford poate furniza (în conformitate cu preferinţele dvs. comunicaţionale) informaţii privind produsele şi serviciile relevante şi poate folosi informaţiile disponibile despre dvs. pentru a-şi informa Centrele Service dacă le contactaţi. De asemenea, Ford poate colabora cu terţe părţi pentru a afişa publicitate personalizată în funcţie de nevoile dvs. pe platforme social media sau, dacă v-aţi declarat de acord cu utilizarea cookie-urilor, când navigaţi pe Internet sau vizitaţi alte website-uri. Dacă doriţi să nu mai primiţi materiale de marketing, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată”.


Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Ca persoană fizică, aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele stocate despre dvs. de către Ford şi scopurile stocării datelor, precum şi accesul la aceste date şi, dacă este necesar, rectificarea acestora. În anumite cazuri, aveţi şi dreptul de a obiecta împotriva utilizării de către Ford a datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu contact în scopuri de cercetare de piaţă sau colaţionarea datelor dvs. din diferite surse; de a solicita blocarea sau ştergerea datelor dvs. cu caracter personal într-un format electronic folosit în mod frecvent pentru a le transfera către terţe părţi (acesta este denumit deseori dreptul la „portabilitatea datelor”).

Dacă aţi aprobat utilizarea datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea secţiunea „Temeiuri legale pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal”), aveţi dreptul de a retrage această aprobare în orice moment.

Dacă aveţi orice întrebări sau preocupări cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă doriţi să accesaţi datele stocate de către Ford sau să exercitaţi orice alte drepturi de care beneficiaţi în această privinţă, vă rugăm să ne contactaţi folosind următoarele informaţii de contact:

Ford Motor Company
Ford România – Compania Naţională de Vânzari
Global City - Şos. Bucureşti Nord nr. 10, Voluntari,
Ilfov, Bucureşti (Pipera)
Cod Poştal: 077190 – România

E-mail: crcro@ford.com

Vă rugăm să informaţi Ford dacă doriţi să vă actualizaţi datele cu caracter personal în cazul unor schimbări sau dacă doriţi rectificarea oricăror erori ale datelor stocate de către Ford.

Ford a desemnat un Comisar pentru Protecţia Datelor. Îl puteţi contacta la dsb@ford.com.

Dacă aveţi orice plângeri cu privire la utilizarea de către Ford a datelor dvs. cu caracter personal, sperăm că ne veţi contacta pe noi mai întâi. Cu toate acestea, puteţi transmite plângeri şi la autoritatea relevantă pentru protecţia datelor.

Alte website-uri şi reţele sociale

Website-ul poate conţine link-uri către alte website-uri care nu sunt sub controlul nostru şi pentru care prezenta Politică de Confidenţialitate nu se aplică. Dacă accesaţi alte website-uri utilizând link-urile furnizate, operatorii acestor website-uri pot colecta informaţii despre dvs. pe care le utilizează în conformitate cu politicile lor de confidenţialitate, care pot diferi de aceasta.

De asemenea, website-ul vă poate oferi opţiunea de a partaja informaţii despre Ford, website sau produsele şi/sau serviciile disponibile prin intermediul acestuia printr-o funcţie social media sau de a le urmări (de exemplu, butoanele "share this", "like" sau "follow").

Oferim această funcţie pentru a crea interes pentru website printre membrii reţelelor dvs. sociale şi pentru a vă oferi oportunitatea de a partaja opinii, ştiri şi recomandări pe website cu persoanele dvs. de contact şi de a le urmări. Cu toate acestea, ar trebui să ştiţi că atunci când datele cu caracter personal sunt partajate pe o reţea socială, aceste date pot fi colectate de către furnizorul reţelei sociale şi făcute publice, inclusiv prin intermediul motoarelor de căutare pe internet.

Ar trebui să citiţi întotdeauna cu atenţie politica de confidenţialitate a fiecărui website pe care îl vizitaţi sau reţea socială pe care o folosiţi pentru a partaja informaţii, pentru a înţelege practicile de confidenţialitate ale acestora.

În anumite secţiuni ale acestui website, este posibil ca vizitatorilor să li se solicite să folosească instrumentul Google reCAPTCHA pentru a realiza o verificare de identitate, pentru a ne asigura că un bot nu utilizează anumite funcţii ale website-ului.

Google colectează informaţii hardware şi software, precum date privind dispozitive şi aplicaţii, pentru a realiza aceste verificări.

Google este o companie independentă şi datele colectate de către Google fac obiectul politicii de confidenţialitate a Google. Recomandăm să citiţi politica de confidenţialitate a Google la http://www.google.com/privacy.html şi secţiunea Google "Maniera în care Google foloseşte informaţii de pe website-uri sau aplicaţii care utilizează serviciile noastre" (la www.google.com/policies/privacy/partners/), pentru a înţelege maniera în care datele sunt colectate, utilizate şi partajate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu vârste mai mici de 16 ani

Nu prelucrăm în mod intenţionat date cu caracter personal ale persoanelor cu vârste mai mici de 16 ani. Dacă ne transmiteţi aprobarea de a vă contacta, de exemplu în scopuri publicitare, Ford presupune că aveţi mai mult de 16 ani.

Modificări ale prezentei Politici

Ford îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică în mod periodic. În acest caz, Ford vă va notifica privind modificările. Dacă respectivele modificări sunt substanţiale, Ford vă va notifica în timpul util pentru a vă oferi oportunitatea de a vă exercita drepturile în ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, de a obiecta cu privire la prelucrarea acestora).

NOTĂ

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® sunt mărci comerciale ale Ford sau ale societăţilor sale afiliate.

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. *Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.

" " " "