Termeni şi condiţii

Acest site (www.accesorii-ford.ro) este administrat de către Ford România. Accesul la acest site este guvernat de termenii și condițiile de utilizare detaliate mai jos. Puteți, de asemenea, să consultați Politica Ford de Confidențialitate pe Internet.

Condiții Generale

Ford România a depus toate eforturile pentru a prezenta, pe acest site, informații corecte și precise.

Ford România caută, în permanență, noi moduri de a îmbunătăți caracteristicile, designul și procesul de fabricație al vehiculelor sale; de aceea, informațiile prezentate sunt în permanentă schimbare. Deși luăm toate măsurile pentru a furniza informații și specificații actualizate, acest site nu trebuie considerat un ghid absolut al produselor și serviciilor furnizate de Ford, ori o ofertă concretă de vânzare a unui anumit vehicul. Distribuitorii și Dealerii nu sunt mandatari ai Ford România și nu au dreptul de a obliga Ford România, prin niciun fel de angajament sau declarație, explicite ori implicite. Orice referiri, prezentate în acest site, la viteza și performanță nu trebuie interpretate drept un îndemn de a adopta un stil de șofat periculos ori de a depăși limitele legale de viteză.

Toate cifrele referitoare la consumul de combustibil sunt în conformitate cu Directiva 93/116/EC. Acestea au fost calculate în baza ciclului de testare folosit pentru clasificarea oficială cu privire la emisiile de noxe. Ele nu pot fi comparate cu cifrele anterioare privind viteza constantă / în oraș și sunt mai reprezentative pentru consumul real de combustibil din trafic. În condițiile unei utilizări normale, consumul de combustibil al unui vehicul poate diferi de nivelurile obținute în cursul procedurilor de testare, depinzând și de stilul de șofat, de condițiile de trafic, de starea drumului, de factorii de mediu și de starea tehnică a vehiculului. Pentru orice fel de lămuriri suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu Dealerul dumneavoastră.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor și drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website și la conținutul său, sunt deținute sau licențiate de către Ford România ori utilizate de Ford România în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustrație, buton, simbol sau selecția lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Ford sau al deținătorului drepturilor de autor.

Nu aveți dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informație conținute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepția utilizării personale, non-comerciale. Sunteți de acord să utilizați acest site doar în scopuri legale.

Ford România își rezervă dreptul de a utiliza în scopuri proprii orice fel de materiale trimise prin intermediul acestui site, inclusiv texte și imagini – fie pe acest site, fie în orice alta formă, inclusiv pentru scopuri publicitare. Ford România își rezervă dreptul de a monitoriza materialele trimise și de a le modifica ori respinge.

Limitarea Responsabilității (Disclaimer)

Încercăm să furnizăm informații corecte, complete și actualizate. Cu toate acestea, prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate aici, care intră în vigoare începând cu momentul primei accesări de către dumneavoastră a acestui site. Prin utilizarea acestui site de către un minor având vârsta sub 14 ani, dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal al său, vă exprimați acordul la această utilizare și consimțiți la respectarea termenilor si condițiilor, în numele minorului, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. De asemenea, prin utilizarea acestui site, dumneavoastră, în calitate de minor având vârsta cuprinsă între 14 si 18 ani, vă exprimați acordul și consimțiți la respectarea termenilor și condițiilor, iar dumneavoastră, în calitate de ocrotitor legal al său, vă exprimați acordul la această utilizare și consimțiți ca el să se oblige la respectarea termenilor și condițiilor, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor.

Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, acest site și toate informațiile, inclusiv, fără a se limita la, textele, numele, imaginile, pozele, siglele, link-urile, simbolurile și orice alte materiale, sunt furnizate ca atare, doar în masura în care sunt disponibile și fără nicio declarație de garanție sau aprobare, explicită ori implicită. În special, nu garantăm în niciun fel corectitudinea ori integritatea informațiilor furnizate pe acest site; de asemenea, nu declarăm și nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al informațiilor furnizate pe acest site și nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă și fără erori ori că site-ul și serverele pe care este găzduit nu prezintă disfuncționalități ori nu sunt infectate cu viruși informatici.

În limita maximă permisă de lege, Ford România nu va fi răspunzător în niciun caz, față de nicio persoană pentru niciun fel de pierderi ori daune suferite ca urmare a utilizării oricăror informații sau produse prezentate pe acest site, inclusiv, fără a se limita la daunele indirecte ori incidentale, sau orice fel de daune survenite în urma utilizării sau imposibilității de utilizare, pierderii de informații sau de profituri, fie în temeiul răspunderii contractuale sau a răspunderii bazate pe neglijență sau pe alte acțiuni vătămătoare, rezultând din sau în legatură cu utilizarea acestui site.

Prin derogare de la orice alte prevederi din acești termeni și condiții, în măsura maximă permisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcționalitatea ori disponibilitatea acestui site.

Mărci

Toate numele, imaginile, siglele care identifică Ford reprezintă mărci ale Ford. Orice brand-uri, produse, servicii ori nume comerciale ale unor terțe părți sunt mărcile, mărcile de servicii și numele comerciale ale titularilor respectivi. Ford nu oferă permisiunea de utilizare a acestora niciunei alte persoane în afară de titularii de drept. Orice astfel de utilizare poate constitui o încălcare a drepturilor titularilor.

Linkuri Externe

Ford România nu declară, nu garantează, nu aprobă și nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la site-urile externe care conțin link-uri către acest site sau către care pot exista link-uri în acest site. Niciun site extern pe care îl vizitați prin accesarea unui link din acest site nu se află sub controlul Ford, iar vizitarea site-ului extern se face pe răspunderea dumneavoastră.

Limitarea responsabilității cu privire la programe

Programele care pot fi descărcate de pe acest site au fost verificate și testate amănunțit în toate etapele de producție, dar recomandăm utilizarea unui program anti-virus înainte de instalare. De asemenea, recomandăm realizarea unei copii de siguranță a hard-disk-ului, înainte de utilizarea programelor. În limita maximă permisă de lege, Ford România nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de disfuncționalitate, deteriorare și/sau pierdere de informații rezultate în urma utilizării acestor programe pe computerul dumneavoastră personal. Înainte de instalarea programelor pe computerele legate în rețea, vă rugăm să consultați administratorul rețelei.

Jurisdicție

Termenii și condițiile prezentate aici vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română. Orice fel de dispute născute în legătură cu acești termeni și condiții vor fi supuse deciziei instanțelor competente din România.

În cazul în care oricare dintre acești termeni va fi stabilit ca fiind ilegali, ineficace ori inaplicabili, din cauza legislației oricărui stat sau țară în care acești termeni urmează să se aplice, acesta va fi eliminat din prezenții termeni și condiții. Celelalte prevederi vor rămâne aplicabile integral și vor continua să fie obligatorii și executorii pentru părți.

Ford își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre acești termeni și condiții oricând, prin postarea on-line a modificărilor.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și/sau cu modificările aduse lor, vă rugăm să încetați folosirea acestui site imediat.

NOTĂ

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. *Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.